BA - Kandi (2016)

Kuvataiteen Kandidaatintutkinnon kirjallinen osio (2016)
The written part of the Bachelor of  Fine Arts degree(2016)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti